Voorspellen van Weer

Weersverwachting

Weerhuisje.eu - Voorspellen van Weer - Weersverwachting

In vele landen wordt veel geld besteed aan de weersverwachting, met de gedachte dat een efficiënte weerkundige dienst méér oplevert dan de feitelijke kosten van zo'n dienst.
Gekwalificeerde weerkundige diensten zijn opgericht in de Verenigde Staten, vele Europese landen, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en China. China is erg afhankelijk van de landbouw en heeft een weerkundige dienst met ongeveer 65.000 mensen. Saoedi-Arabië hecht ook een groot belang aan het verbeteren van haar weerkundige dienst, in de hoop dat hierdoor de landbouwmethoden kunnen worden verbeterd en er meer land kan worden bewerkt.
Doordat in de atmosfeer bijna alles met alles samenhangt, wordt een succesvolle weersverwachting in belangrijke mate bepaald door de onderlinge samenwerking tussen landen. Om een voorspelling voor de V.S. te kunnen maken, moet ook de weersituatie boven Europa bekend zijn. En zo moeten Australische weerkundigen toegang hebben tot de weerkundige metingen in bv. Zuid-Afrika.
Deze noodzaak tot samenwerking is door vele landen onderkend en wordt gestimuleerd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). In dit opzicht is de meteorologische gemeenschap een van de meest succesvolle internationale samenwerkingsverbanden. Sinds het begin van 1950 zorgt zij voor onderlinge contacten en wisselt zij informatie uit. Door dit alles wordt onze weersverwachting ongetwijfeld steeds beter, ook door onze grotere kennis van de onderliggende fysische processen, de talrijke waarnemingen door steeds geavanceerdere weersatellieten en de voortdurende verbetering van de wiskundige modellen waarmee het weer wordt gestimuleerd. Maar het vereist wel iedere paar uur de verwerking van duizenden waarnemingen van weerstations overal op aarde en een ononderbroken stroom van informatie van satellieten en rapporten van vliegtuigen en schepen.

Soorten Weersverwachtingen

Door deze moderne technieken kunnen weerkundigen soms verrassend nauwkeurige weersverwachtingen opstellen. De 'lengte' van de verwachting wordt bepaald door de hoeveelheid informatie die erin is verwerkt.
Verwachtingen voor de korte termijn worden gemaakt voor de eerstvolgende 24 tot 48 uur en hebben gewoonlijk betrekking op verwachtingen voor temperatuur, zonneschijn, regenval, snelheid en richting van de wind. Verwachtingen voor de middellange termijn bestrijken een periode van 2 tot 10 dagen en zijn wat minder gedetailleerd, maar kunnen toch vrij nauwkeurige informatie geven over temperatuur en regenval.
Verwachtingen voor de lange termijn worden gemaakt voor de volgende 3 maanden. Deze zijn gewoonlijk beperkt tot de vraag of de temperatuur of neerslag boven of onder het gemiddelde zal liggen.

Grenzen aan de Verwachting

Nog niet zo lang geleden heeft men ingezien dat het weer altijd slechts in beperkte mate voorspelbaar zal zijn. Dit komt doordat een weersysteem soms overgaat van een situatie van hoge voospelbaarheid naar een situatie van onzekerheid, waarin zelfs een verwachting op korte termijn heel moeilijk wordt.
Wanneer het weer heel gevoelig is voor beginsituaties - het klassieke kenmerk van chaos - gaat het snel over naar een toestand van onvoorspelbaarheid. In zo'n geval is het theoretisch mogelijk dat de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een serie processen in gang zet die uiteindelijk zal leiden tot een tornado ergens in Amerika of een tyfoon voor de kust van Japan.

Toekomstmuziek

Tot hoever kan men de weersverwachting, gezien deze beperkingen, nog verbeteren? Bij de meeste weerkundige diensten kan het weer tot 24 uur vooruit routinematig met een nauwkeurigheid van ongeveer 85% worden voorspeld. Hoewel de verwachtingen op langere termijn minder betrouwbaar zijn, kunnen verwachtingen tot 5 of 6 dagen vooruiter soms ook weinig naast zitten. En wanneer betere wiskundige simulaties van het weer mogelijk worden, kunnen verwachtingen tot 10 dagen vooruit in de toekomst misschien ook nog eens routine worden.

WEERHUISKE.nl

Onze 1e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Tegenwoordig ziet u op deze website de weergegevens van weerdiensten zoals Weeronline en Buienrader.

KLIK

WSGB.nl

Onze 2e website om onze weerdata en gevens te presenteren, online sinds 2012. Hier presenteren wij puur onze eigen gegevens en de weersverwachting.

KLIK voor de mirror KLIK

Colandino.nl

Op deze website tonen we de hardware van ons weerstation en geven we ook uitgebeide omschrijvingen en reviews over gebruikte hardware. Onder andere Raspberry Pi, Arduino, Linux, Zelfbouw enz..

KLIK